X

Strona internetowa firmy jako koszt podatkowy

W dobie Internetu trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie firmy bez własnej strony internetowej. Strona internetowa w dzisiejszych czasach jest podstawą zaistnienia wśród konkurencji oraz potencjalnych klientów. Jest to przede wszystkim źródło informacji o firmie, oferowanych przez nią towarach czy usługach oraz o jej osiągnięciach, a nawet najważniejszych kontrahentach.

Nawet najmniejsze przedsiębiorstwa inwestują w posiadanie własnej strony www w celu rozreklamowania swojej firmy, oferowanych towarów/usług oraz zdobycia szerokiego grona klientów.

Powstaje zatem pytanie, czy związane z założeniem strony internetowej wydatki, można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o PIT są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ponieważ Internet jest środkiem masowego przekazu, to wydatki związane z założeniem strony firmowej oraz jej późniejszym utrzymaniem, mające służyć uzyskaniu lub zwiększeniu przychodów z prowadzonej działalności, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Do kosztów tych zaliczyć można między innymi:

  • zakup domeny,
  • stworzenie szaty graficznej,
  • usługi związane z pozycjonowaniem strony,
  • wynajem miejsca na serwerze (hosting).

Od poniesionych kosztów, przedsiębiorcy przysługuje również prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych.

Należy jednak pamiętać, że nabycie praw autorskich do projektu strony internetowej w kwocie przekraczającej 3500 zł netto, będzie skutkowało zaliczeniem poniesionych kosztów nie bezpośrednio, ale poprzez odpisy amortyzacyjne.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami