X

Informacje handlowe podane w e-sklepie

Boisz się robić zakupy przez Internet? Spokojnie. Sprzedawca informuje cię o zasadach zakupu w swoim sklepie, tylko musisz je przeczytać. Co tam znajdziesz? W grudniu 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. To właśnie ona odpowiada na pytanie, jakie informacje handlowe sprzedawca musi podać swojemu klientowi w sklepie internetowym. Przeczytaj, o czym musisz wiedzieć, zanim zrobisz zakupy w sieci.

O czym trzeba poinformować klienta e-sklepu?

Zgodnie z prawem informacje handlowe muszą zostać przekazane klientowi e-sklepu najpóźniej w chwili chęci zawarcia umowy przez klienta (np. w formularzu w koszyku, gdzie klient potwierdza chęć zakupu). Oznacza to, że gdy konsument zadeklaruje chęć zakupu, to sprzedawca musi go poinformować o wszystkich szczegółach dotyczących zakupu. Najczęściej nie można dokonać zakupu bez zadeklarowania znajomości regulaminu sklepu. Nawet z poziomu koszyka zakupowego można wejść do regulaminu i go przeczytać. Zrób to, zanim kupisz!
O czym sprzedawca musi poinformować kupującego? W jasny sposób przedsiębiorca powinien podać takie informacje handlowe jak:

 • główne cechy świadczenia – mogą to być nie tylko towary, ale także usługi np. abonament telefoniczny,
 • dane identyfikujące firmy świadczącej usługi,
 • adres przedsiębiorstwa, kontakt np. adres e-mail, numer telefonu, numer faks,
 • adres do składania reklamacji,
 • cena zawierająca podatek, jaką klient ma ostatecznie zapłacić za towar lub usługę,
 • cena za korzystanie ze środka porozumienia się na odległość np. koszt infolinii,
 • termin i sposób zapłaty za towar lub usługę,
 • kiedy i jak zamówienie zostanie zrealizowane,
 • jak i kiedy można odstąpić od zawartej umowy,
 • obowiązek uiszczenia opłaty przez konsumenta poniesionych przez firmę uzasadnionych kosztów,
 • obowiązek sprzedającego dostarczenia towarów bez wad,
 • treść gwarancji (jeśli jest) i usługach posprzedażowych oraz jak są realizowane,
 • kodeks dobrych praktyk,
 • czas trwania umowy, sposób i powody jej wypowiedzenia,
 • minimalny czas trwania zobowiązania konsumenta względem e-sklepu wynikający z umowy,
 • wysokość kaucji i jak ją złożyć albo informacje o innych gwarancjach finansowych, jakie konsument musi spełnić na żądanie przedsiębiorcy,
 • funkcjonalność treści cyfrowych i technicznych środków ich ochrony,
 • informacje o treściach cyfrowych, mających znaczenie dla interoperacyjności ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których wie lub powinien wiedzieć przedsiębiorca,
 • możliwość skorzystania z rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej – o zasadach dostępu do tych procedur.

Na stronie e-sklepu muszą się znaleźć także takie dane jak: nazwa firmy, NIP lub numer KRS oraz dokładny adres przedsiębiorstwa oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies. Co więcej, warto wiedzieć, że zgodnie z art. 556-576 kodeksu cywilnego istnieje możliwość reklamowania towaru, stosując odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Gdzie znaleźć te wszystkie informacje?

Wszystkie obowiązkowe informacje handlowe znajdują się w regulaminie sklepu internetowego, który należy koniecznie przeczytać, przed dokonaniem zakupu, by wiedzieć, co zrobić, gdy np. kupiona sukienka jest za duża, albo ma inny kolor, niż był na stronie sklepu lub gdy towar jest uszkodzony. Jednak, jeśli nie wiesz, jakie masz sobie poradzić ze sporem ze sprzedawcą, wejdź na stronę: https://www.uokik.gov.pl/ i przeczytaj, jakie masz prawa lub zadzwoń na infolinię konsumencką.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami